Opći uvjeti korištenja portala AQUAPRIME.HR

 Sadržaj portala AQUAPRIME.HR je vlasništvo poduzeća AQUA Pri-Me d.o.o. Upotrebom portala AQUAPRIME.HR korisnici prihvaćaju objavljene opće uvjete poslovanja AQUA Pri-Me d.o.o..

AQUA Pri-Me d.o.o. i korisnici s općim uvjetima ugovaraju međusobne obveze pri korišteniju portala i kupnji u e-trgovini.
U e-trgovini AQUAPRIME.HR mogu kupovati proizvode isključivo korisnici iz Hrvatske.
Opći uvjeti prodaje su sastavljeni u skladu sa hrvatskim zakonom.
AQUA Pri-Me d.o.o. zadržava pravo izmjene općih uvjeta na portalu AQUAPRIME.HR bilo kada i bez prethodne obavijesti. Sve promjene općih uvjeta su za korisnike obvezujuće.

Ograničenje odgovornosti
AQUA Pri-Me d.o.o. ovime isključuje svoju odgovornost za svaku izravnu i/ili neizravnu štetu, uključujući, bez ograničenja, izmaklu korist, koja je nastala ili bi mogla nastati kao posljedica: (a) pristupanja portalu AQUAPRIME.HR, (b) bilo kakvog korištenja, nemogućnosti korištenja ili zlouporabe u korištenju ove web stranice, (c) netočnih ili nepotpunih sadržaja, informacija i/ili podataka sadržanih na portalu AQUAPRIME.HR.

AQUA Pri-Me d.o.o. zadržava pravo u bilo koje vrijeme, bez navođenja razloga ili dostave prethodne obavijesti korisnicima, izmijeniti ove Uvjete korištenja i sadržaj portala AQUAPRIME.HR, te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena.

Ograničeno pravo upotrebe
Posjetioci portala AQUAPRIME.HR sadržaj koriste isključivo u osobne i ne komercijalne svrhe. Sadržaj je autorski zaštićen. Bilo kakva druga vrsta upotrebe, kopiranje, objava ili distribucija internet sadržaja AQUAPRIME.HR ili njegovog dijela bez dozvole AQUA Pri-Me  d.o.o. je zabranjena.

 Registracija korisnika
Na portalu AQUAPRIME.HR možete se jednostavno prijaviti kao registrirani korisnik.
Sadržaj e-trgovine je dostupan i anonimnim ne registriranim korisnicima (gostima). Registrirani korisnik u postupku registracije popunjava tražene podatke. Svaki registrirani korisnik dobije svoje korisničko ime i lozinku koja je tajna. Korisnik mora biti svjestan da svojim korisničkim imenom i lozinkom može isključivo raspolagati sam odnosno osoba koju je on ovlastio. Svaki korisnik osobno odgovara za sadržaj koji upisuje na portal AQUAPRIME.HR.
Krajnji potrošač u e-trgovini AQUAPRIME.HR je isključivo registrirani korisnik odnosno neregistrirani korisnik (gost), koji kupuje proizvode za osobne potrebe.
U e-trgovini AQUAPRIME.HR je kupac isključivo fizička osoba.

 

AQUA Pri-Me d.o.o.